بازدید مدیرعامل شرکت ساپکو و هیئت همراه از شرکت مجموعه سازان صنعتی کاوه پرینت

شرکت مجموعه سازان کاوه در روز پنجشنبه 26 مرداد ماه مفتخر به میزبانی از جناب آقای دکتر نجاری مدیر عامل محترم شرکت ساپکو و هیئت همراه متشکل از معاونین و مدیران ارشد آن شرکت بود.

طی این بازدید مدیرعامل شرکت ساپکو و هیئت همراه از خطوط تولید، محصولات ، امور مهندسی و آزمایشگاه‌ها بازدید نموده و پس از آن در سالن کنفرانس تشکیل جلسه دادند.در طی جلسه نیز به بررسی عملکرد شرکت مجموعه سازان کاوه پرداخته شد.

دکتر نجاری در ادامه، عملکرد شرکت مجموعه سازان صنعتی کاوه را بر اساس شاخص‌های تعریف شده خوب ارزیابی کرد و همچنین شاخص‌های عملکرد و توان مهندسی،توان کیفی، توان خودکفایی و رقابت‌پذیری شرکت را عالی ارزیابی نمود.

آقای دکتر رحمت دوست مدیر عامل شرکت کاوه نیز در ادامه، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ، از  پروژه‌های جاری و آتی گزارشی ارائه کرد.

دکتر رحمت دوست ضمن صحبت های خویش از راه اندازی خط تولید کالیپر عقب خبر داد و اضافه نمود بعد از خود کفایی در بومی سازی تکنولوژی تولیدکالیپر جلو خصوصا استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای اجزا کالیپر جلو (استفاده از اکستروژن سرد در تولید پیستون) این بار گامی دیگر در مسیر خودکفایی برداشته و تولید کالیپر عقب را کاملا بومی خواهیم کرد.